Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Steelwork

Steelwork

Gilbert Sorrentino (1929–2006) var en amerikansk författare, kritiker och professor i engel­ska från Brooklyn, New York. Han debuterade som poet 1960 och som roman­­för­­­­fattare 1966. Hans författarskap följde devisen att formen uppfinner innehållet, och från sextiotalet och framåt skulle han gå allt längre i sina försök att frigöra sig från den traditionella romanstrukturen – en amerikansk mot­svarighet till Georges Perecs och Italo Calvinos lekfulla form­experiment.

Gilbert Sorrentino har på sin vackert poetiska prosa ringat in en bit av Amerika i denna varma och intelligenta roman som detaljtroget åter­skapar atmosfären och människorna i en nu svunnen tid.

Med en serie ögonblicksbilder skildrar Steelwork ett fattigt kvarter i Brooklyn, åren 1935 till 1951. Dramatiska och vardagliga episoder ur invånarnas liv tecknas mot bakgrund...

Läs mer: Steelwork
200 kr

Kappan

Kappan

Nikolaj Gogol (1809–1852) betraktas som den ryska prosa­­­litteraturens fader. Långnovellen Kappan från 1842 är hans mest kända och spridda verk.

En fattig skrivare vid ett departement i S:t Petersburg lever ett enkelt och anspråkslöst liv. Han sparar pengar till en ny kappa, men när denna väl är införskaffad blir den till hans förskräckelse stulen. Långt ner på den sociala stegen utvecklar sig denna förlust till en personlig katastrof, inte heller myndigheterna kan erbjuda någon hjälp i hans sökande efter den åtrådda kappan. Han...

Läs mer: Kappan
120 kr

Åren

Åren

Denna roman, som spänner över ett halvt sekel, är inte bara en slående tidsskildring av ett Storbritannien i förändring – med stor psykologisk och visuell skärpa gestaltar också Virginia Woolf vardagliga händelser i en rad scener som berör och roar och ställer läsaren inför frågor om vad det innebär att vara människa. 

London, år 1880. I huset vid Abercorn Terrace samlas familjen Pargiter till te. I korta, filmiska scener presenteras familjemedlemmarna och d­eras inbördes relationer. Efter det brett anlagda inledande kapitlet ut­spelar sig vart och ett av de resterande tio under en enda dag ett visst årtal, fram till 1937. Syskon och kusiner träffas under årens lopp i nya sammanhang. Samhällsordningen,...

Läs mer: Åren
Ungdom utan Gud

Ungdom utan Gud

Skriven i exil 1937 är Ungdom utan Gud en mörk och expressivt berättad skildring av vardagen i ett nazistyrt Tyskland. Roman­en utgörs av en motsträvig skollärares bekymrade tankar om samhällets förråade anda och hans elevers gradvisa förvandling till hörsamma rekryter och kallhamrade cyniker. 

Frågan är dock om någon kan förbli utan skuld när människan oavbrutet utsätts för inre anspänningar och yttre tryck från diktaturens terror, och samhällsmedborgarna reduceras till antingen ängsligt eftergivna undersåtar, skräckslagna offer eller samvetslösa gärningsmän.

Ungdom utan Gud är en bok om tidlösa frågor som skuld, öde, tro och individens civilkurage.

...

Läs mer: Ungdom utan Gud
210 kr

Flickan fr. spikregnet

Flickan fr. spikregnet

Korta, mustiga brev från en okänd poet till kärleken. Stefan Hammaréns hyllade, själstuggande språk­ekvilibri kommer här i alldeles förträffliga doser, brev för brev.

Det som i tidigare verk av Stefan Hammarén kan ha upplevts kli­niskt och kallt iakttagan­de, har i Flickan fr. spïkregne:t för­­bytts i manisk besatthet, rentav grymt framlagt och ändå så vackert. 

Stefan Hammarén är det svenska språkets förnyare – ständigt sönderslitande och ihopsättande.

Textingenjör, loserförfattare, maledictolog, neogrammatikens lödder till apparatjik, de detaljrika butyrbröd­texternas lyxpoet, den nordiska litteraturens störoande. Har tolkat flertal litterära karaktärer och väldiga idioter på scen som t.ex. det utsatta tandtrollet, jämte polis kön...

Läs mer: Flickan fr. spikregnet
210 kr

Paradisfågeln

Paradisfågeln

Flamländaren Louis Paul Boon kan kallas för mycket: arbetarförfattare, sedesskildrare, ”ömsint anarkist”, pessimist, realist, utopist, historiker, fantast, lustigkurre, pornograf… I den säregna romanen Paradisfågeln från 1958 möts samtliga sidor av hans väsen.

Berättelsens nav är staden Tabu, närmare bestämt dess allra sunkigaste kvarter: Kloster. Här rör sig två av bokens huvudpersoner som bär tydliga drag av berömda femtiotalsgestalter: Beauty Kitts historia är så gott som identisk med Marilyn Monroes, och herr Wadmans förebild är seriemördaren John Christie (avrättad i London, 1953).

De kompletteras av den...

Läs mer: Paradisfågeln
200 kr

Tavlor från Umeå

I Lars Lundkvists poesi finns en svensk, folklig vardag bevarad som i en gammal konserveringsburk av glas, eller som ingjuten i gammal bärnsten. Det är en mestadels vänlig värld, men med mörka stråk ute i kanterna, konsekvent sedd ur det uppväxande barnets per­spektiv. Tillvarons gåtor och enkla göromål är var­samt åter­givna. Så som här beskrivs, kändes det att leva under 1930- till 1950-tal i den svenska provinsen, i trästaden Umeå, såväl som på andra jämförliga håll i landet säkerligen. Lars Lund­kvists Umeå är i reali­teten en sorts rikslikare för det gamla folkhemmet, som försvann.
– Ur Gunnar Balgårds förord 

Lars Lundkvist, 1928–2012, var en av Västerbottens främsta diktare, men inte så många känner till hans författargärning, inte ens i poetens egen hemstad. Med en låg offent­lig profil har Lars Lundkvist främst etablerat sig med stort anseende bland författare och kännare. Syftet med detta fylliga urval är att ändra på det förhållandet. Lars Lundkvist borde äntligen få...

Läs mer: Tavlor från Umeå
190 kr

Kains bok

Kains bok

Kains bok (1960) är ett lapptäcke av minnen från barndomens regntunga Glasgow, studier av romanskrivandets våndor och analyser av det egna psyket under inverkan av droger. 

Alexander Trocchi (1925–1984) var en ytterligheternas man. Han har beskrivits som en h­eroinets apostel, en filosof från livets hårda skola, en skarp litteratur­kritiker och begåvad redaktör. Han skrev billiga porrnoveller, politiska manifest och drömlika romaner. Han jobbade som grisfarmare och planer­ade revolutionen med situationisterna i Paris – om än...

Läs mer: Kains bok
190 kr

Styggelsen

Maja är en helt vanlig kvinna, som år 2006 jobbar på en vårdcentral. Men under flera attacker av övernaturliga syner möter hon Singa, en ung flicka med klärvoajanta gåvor.  

Singa turnerade under senare hälften av fyrtiotalet med sin far på olika marknader som andeskådare. Men hon råkar illa ut då hon blir kidnappad av en tvivelaktig spiritistkyrka, som utnyttjar henne och hennes förmågor.

Denna bok är Amanda Hellbergs skönlitterära debut. Det är en modern spökhistoria fylld av kringresande sällskap, marknader, spiritistiska samfund...

Läs mer: Styggelsen
190 kr

Tredje generation Skarabéerbok

Mellanakten i Stefan Hammaréns stora romansvit om skarabéer. 

Av flaggskeppet i Hammaréns författarskap och sista delen någonsin i denna syndaflödeslegend End så, nog med tiden förlagd tillbaka retrospektivt till stunder just efter den där bombens utlösning, om de frenetiska, hysteriska svåra överlevnadsförsöken, ökning. Blir en högst massiv dundergenomgång om räddningsfarkosters slagmatbord sidor. Det mesta kantrar i...

Läs mer: Tredje generation Skarabéerbok
170 kr

Första Skarabéerboken

Den sista delen i Stefan Hammaréns mäktiga skarabéertrilogi.

Punkthelvetets legendarer frukta Sprengtfissisyphusstenen som inte mer må slå tillbaka. Av en syndaflodslegend här, härom vi rör oss om en veten tid svårt efter givna criget och landskapet präglas av viss utfallen atomkrigsvinterlandskapsstämning, medelst besvärande blickar på återfall i tiden. En stor ckrigshjälpte [hjälte; t.ex. Mannerheim] på lyxtapeten får sig på...

Läs mer: Första Skarabéerboken
170 kr

Skuggan på världens botten

Thomas Ligottis karaktärer rör sig i ett mörker som förefaller besjälat av ett eget medvetande; en värld där svart snö falle­r och stjärnorna vän­­der sig ut och in.

Även om innehållet i hans novelle­r påvisar ett visst inflytande från föregångare som E­dgar Allan Poe och H. P. Lovecraft, är han en unik röst inom skräck­­litterature­n och hans prosa­­stil olik alla andras. Han har tilldelats det prestige­fyllda Bram Stoke­r Award inte mindre än tre gånger och även vunnit International Horro­r Guild Award.

Det fylliga...

Läs mer: Skuggan på världens botten
170 kr

Som det brukar vara

Sveriges första modernistiska novellsamling återutges nu i vår Serie Norrland - Thorsten Jonssons "Som det brukar vara".  

I skuggan av det annalkande världskriget, utkom Thorsten Jonssons "Som det brukar vara" (1939). Därmed hade också Sverige fått sin första modernistiska novellsamling. Till stilen var det i första hand Faulkner och Hemingway som inspirerade, till innehåll och språk, inte sällan det hemtama Norrland.

Denna bok består av elva berättelser om hur det moderna Sverige...

Läs mer: Som det brukar vara
160 kr

Samlade noveller, vol 2

EDGAR ALLAN POE - skräckromantikens urgestalt, en av artonhundratalets mest genomträngande och förbluffande författare. Detta är volym 2 av de samlade novellerna.

Detta är den andra av tre volymer med Poes samlade noveller, i kompletta nyöversättningar av Erik Carlquist. Första volymen innehåller de mest kända och omtalade novellerna, medan volym två och tre innehåller de sällan eller aldrig översatta och obskyrt experimentella novellerna.

Läs mer: Samlade noveller, vol 2
170 kr

Show adult

Cirklande kring pornografi, sexuellt ofredande och mänskligt destruktivt beteende kan Peter Sotos obehagliga böcker läsas som socialantropologiska fältstudier av det urbana samhällets mörkaste bakgårdar.  

Chicagoförfattaren och musikern Peter Sotos författarskap tillhör vår tids allra mest kontroversiella och problematiska. Sedan 1980-talet har han konsekvent arbetat med tabun och sådant som ligger vida utanför den gängse moralens ramar, för att på så vis avlämna en stringent samhällskritik.

Cirklande kring pornografi, sexuellt ofredande och mänskligt destruktivt...

Läs mer: Show adult
210 kr

Finns egentligen inte men bor i frusen musik

Detta verk, som blev författarens sista (han gick bort år 2010), visar bernt erikson i sitt verkliga esse; som fragmenterare och desorganisatör.  

bernt erikson, fragmenterare och desorganisatör, debuterade på fyrtiotalet och har sedan dess väckt förundran och respekt inför den kroniska medvetanderesa han genomfört; men detta sista opus räknar vi arton böcker utspridda över sjuttio år. bernt eriksson gick bort år 2010 - Finns egentligen inte men bor i frusen musik blev hans sista verk.

Upptäck en av...

Läs mer: Finns egentligen inte men bor i frusen musik
150 kr

Av vita element kysst

Vår tid behöver nya idéer om människan och världen och de esoteriska traditionerna utgör en skattkammare att ösa ur. Framtiden är det förflutna.  

Bo Gustavssons nya diktsamling är tredje boken i hans Carmina Esoterica-serie, vars första två delar utkom i en dubbelvolym 2009. Syftet är att undersöka esoteriska traditioner i olika kulturer för att pröva deras bärkraft för dagens människor.

Läs mer: Av vita element kysst
190 kr

Samlade noveller, vol 1

EDGAR ALLAN POE - skräckromantikens urgestalt, en av artonhundratalets mest genomträngande och förbluffande författare. Detta är volym 1 av de samlade novellerna.

Detta är den första av tre volymer med Poes samlade noveller, i kompletta nyöversättningar av Erik Carlquist. Första volymen innehåller de mest kända och omtalade novellerna, medan volym två och tre innehåller de sällan eller aldrig översatta och obskyrt experimentella novellerna.

Läs mer: Samlade noveller, vol 1
210 kr

De vackra kusinerna

Detta är inte en barndomsroman, inte en utvecklingsberättelse och inte någon romantisk historia. Den handlar om de val vi gör, och om det vi inte kan välja bort.  

Du och dina vackra kusiner låg och njöt i kvällssolen, på den stora stenen nere vid forsen. Ni låg utsträckta som om ni lika gärna kunnat befinna er på en riviera, hur lättjefulla som helst i era parisiska baddräkter. Och ni rökte och lät tårna vidröra vattnet då och då, och ni talade inte så mycket för det hade ni redan gjort hela dagen medan ni arbetat med slåttern...

Läs mer: De vackra kusinerna
190 kr

Händelser ur den omedelbara overkligheten

"Man tror inte sina ögon när man läser" - Herta Müller 

Denna roman liknar ingenting annat. En ung man driver runt i en rumänsk småstad under de första decennierna av 1900-talet, i en gryende modernitet där stelnade borgerliga konventioner lever kvar och det förflutna närvarar. Han rör sig på vardagliga platser som kan förvandlas när som helst, där det mest osannolika kan inträffa - och inträffar.

Läs mer: Händelser ur den omedelbara overkligheten
180 kr

S:t Största skarabéerboken

Med denna bok återupplivar Stefan Hammarén den hyllade, hammarénska romanformen från sin sopptrilogi (utkom 2001-2005).  

På samma sätt som sopptrilogin hängav sig åt soppans inneboende egenskaper, hänger sig Hammarén denna gång åt skalbaggar. Och även denna gång är S:t Största skarabéerboken den första boken i en trilogi som utges under hösten 2010.

Hammaréns romaner är olika alla andra vi läser och har läst i det här landet. Här möter vi en söndersprängd grammatik och...

Läs mer: S:t Största skarabéerboken
170 kr

Sahara

En politisk thriller där starka ekonomiska intressen och makthavare med långtgående lojaliteter spelar huvudrollerna.  

EU-parlamentet, Strasbourg: En avhoppad agent från den marockanska säkerhetstjänsten ska tala på en konferens om den marockanska ockupationen av Västsahara. Han sitter inne med oerhört känsliga uppgifter som mäktiga krafter gärna vill tysta ner - krafter som är beredda att gå hur långt som helst för att uppnå sina mål.

Samtidigt driver Europeiska Unionen igenom...

Läs mer: Sahara
180 kr

Spanska brev

En politisk thriller som ställer frågor om moral och skuld, hämnd och försoning.  

David Löf arbetar som assistent i EU-parlamentet. När hans farmor dör ärver han en bunt brev från en tidigare okänd släkting som stred och stupade i spanska inbördeskriget. David börjar forska i hans öde, vilket leder honom till såväl New York som ut på Aragoniens landsbygd. Men ju mer han får reda på, desto fler blir frågorna.

Samtidigt i Bryssel: En...

Läs mer: Spanska brev
200 kr

De lyckliga åren

Birger Vikströms by Stenliden är ett fattigt, händelselöst och efterblivet sathål där det borde vara i lag förbjudet att bo. Ändå förmår ingen flytta på sig. Denna trakts gudsförgätna och stenfyllda åkrar är enligt sunt förnuft obrukbara. Ändå fortskrider trälandet med oförminskad kraft. Av skrävlet som kommer från omvärlden kan det trots larm och ljug urskönjas att stenlidenborna har det nog så gott på sin kant.

Mitt i allt det fördjävliga finns John, som byns små ögon. Liten och mager, med en okuvlig ande, och med en fin eftertänksamhet sitter han på barfotaparkett och ser ridån gå upp för komedi och tragedi. Men oftast är han själv med och agerar, saker och ting angår honom. Johns historia är likväl i mångt och mycket Birger Vikströms, trots att...

Läs mer: De lyckliga åren
160 kr

Det totalitära nuet

En Cioran-inspirerad diktsvit av en notorisk japanolog. Detta är Sven Andrés debut som skönlitterär författare.  

”Utan återvändo har vi störtat ned i den negativa evigheten, i den växande tidrymd som får bekräftelse endast genom att upphävas, vars väsen inskränker sig till upprepade sönderfall, ständig tvetydighet, ett överflöd vars grundprincip är intigheten.” – E.M. Cioran

 

Läs mer: Det totalitära nuet
140 kr

Vathek

Vathek är en skimrande vacker och mörk dekadentroman skriven av den excentriske miljonären William Thomas Beckford.  

Bokens huvudperson är kalifen Vathek, som lever en härskares liv i en enorm fästning i det vi nu kallar Irak. Vathek har två stora passioner: köttets lustar och sökandet efter de mest ockulta av hemligheter. När en ondskefull magiker anländer till hans hov exploderar kalifens törst efter kunskap och makt. I jakten på övernaturlig visdom skyr kalifen inga medel och är beredd...

Läs mer: Vathek
150 kr

En vinterdagbok

De glädjelösa romanerna av Emmanuel Bove var mycket beundrade bland de intellektuella i mellankrigstidens Europa. Nu finns äntligen denna underbara roman på svenska.  

I denna roman från 1931 för en hjärtlös mästare i självömkan, Louis Grandeville, en högdragen och noggrann dagbok över folk i sin trånga bekantskapskrets, och under flera månader beskriver Grandeville i detalj sitt känslomässigt döende äktenskap med den unga hustrun Madeleine. Även om han i vissa fall är kapabel till ögonblick av sann självförnimmelse, kväver han...

Läs mer: En vinterdagbok
170 kr

Utsökta lik

Denna roman handlar om Andrew Compton - en homosexuell massmördare och nekrofil. Berättelsen tar sin utgångspunkt i den sanna historien om Jeffrey Dahmers makabra levnadsöde, men sedan tar fantasin över.  

Compton flyr från fängelset, åker till New Orleans och slår sig i lag med Jay Byrne, en annan mer eller mindre vansinnig massmördare.

Poppy Z. Brite är sydstatsgotikens okrönta drottning.

Läs mer: Utsökta lik
180 kr

Tafflare

Tafflare är ett slags gestaltningar - röster, monologer och dialoger som alla talar om samma samtid. 

 In i minsta detalj omhuldas dessa aparta tonlägen för misslyckandet, taffligheten, reverandet. Men gestalterna försöker samtidigt hävda sig och sin egenart, med olika grad av självinsikt.

Då och då halkar författaren själv in i texten: det är trots allt hans hjärna som hyst de förvirrade rösterna - även om det inte varit tongivande.

Läs mer: Tafflare
140 kr

Made in India

En kärlekshistoria som rymmer tankar om religioner och kulturer, identitet och ursprung.  

I Made in India möter vi Alexis som vid 16 års ålder bryter upp från sina tvivel och reser till Indien. Han färdas i sina föräldrars fotspår, den enda resa de någonsin gjorde tillsammans och under vilken fröet till Alexis egen existens också såddes. Överväldigad av den indiska kulinariska rikedomen väljer han att söka sig till det mänskliga livets verkliga...

Läs mer: Made in India
160 kr

Driva

Denna bok är ett samarbete mellan poeten Sara Hallström och arkitekten och serietecknaren Vanja Larberg.  

Ord och bild följer varandra, möts, kontrasterar och går skilda vägar i förtätade scener. En kvinna, en stad, en historia som försöker ta form.

 

Läs mer: Driva
140 kr

1, 2

Här drabbas två människor samman - en förälskelse som tar abrupt slut, eller inte. Två människor som möts i en poetisk dialog, sammansvetsning och brytning.  

De tu – Stefan Hammarén, en terrible enfant när det kommer till det svenska språket, och Emma Ehrlekrona, som här debuterar i bokform med svindlande egenartade dikter – tar oss med på en spektakulärt självutlämnande resa ned i djupet av kärleksträsket.

Läs mer: 1, 2
140 kr

På väg

ZLATA IBRAHIMOVIC flydde från forna Jugoslavien när hon var tretton år gammal. Hon hamnade i Sverige tillsammans med sina föräldrar Vojo och Mila. Här trodde familjen att de var trygga, att de på nytt kunde börja sina nya liv på fredlig mark...  

Om detta kan man läsa i Vladimir Oravskys och Daniel Malméns bok Zlata Ibrahimovics dagbok. I denna bok är det Zlata själv som berättar om utanförskap och flykt, om att vara annorlunda och speciell.

Här finner du noveller som är fyllda av humor och spänning, om alltifrån tsunamin och möss till julmiddagar och skolpjäser – för att inte tala om svaret på frågan...

Läs mer: På väg
120 kr

Gravprovaren

Hur skulle världen se ut ifall konstnärerna fick bestämmanderätt?  

Tänk om konstnärerna styrde världen. Tänk om myten kring Tjechov var sann.
Tänk om avund blivit inspirationens moder. Tänk om Stanislavskijs magiska "om" verkligen förändrat världen som vi lever i på riktigt. Tänk om detta är en bok som handlar om just detta...

I denna roman möter vi Anton Tjechov, Stanislavskij, tsaren, Rasputin och...

Läs mer: Gravprovaren
180 kr

Ångestens lilla röda

Detta är en bok om att framhärda i en existensform där ångestens självgenererande mekanismer blivit normaltillståndet, en tillvaro där språket är ens enda händelsehorisont.  

"Vad händer när man slår sig, undrar jag. Och mamma säger att om man slår sig gör det ont. Och om man slår sig inuti utan att trilla? Man kan slå sig så att det gör ont inuti, håller mamma med. Men utan att trilla? Var har du ont, undrar mamma. Hela inuti, säger jag. Jaså, säger mamma lugnare, då går det över tills du vaknar - men bara om du...

Läs mer: Ångestens lilla röda
170 kr

Senkomst

Men i vakan kan vi nyss ha anlänt - hela tiden. Den är en ständig strak spelöppning med syllspikar indrivna i hjordens skenben. Ögonstiltjen är uppslagen när vi i idisslingen ser varandras vitäkthet.  

gyttringarna försvinner
i två riktningar
oavsett utpost

en oinskränkt myndighet
har hanterat instrumentet
som skuret skidan
befriat senan som frammanat
pigmentanhopningarna

vår utbredning kan läsas
ur väldigt vatten

...

Läs mer: Senkomst
En våning i Babel

Denna bok virar samman signalement med personliga tillstånd i möten med tradition, musik och läsning - en skärskådan av det avsides gemenskapslivet.  

"Det privata går sällan utöver det privata, vill inte gå. Det personliga är samhälleligt: sådan är jag, detta har jag upptäckt, det har fortfarande inte torkat, och vill meddela dig - i ett mittens rike, ett tredje."

Denna bok virar samman signalement med personliga tillstånd i möten med tradition, musik och läsning - en skärskådan av...

Läs mer: En våning i Babel
Sekten

Denna novellsamling skulle kunna beskrivas som något så otidsenligt som en samling avskalade och tveeggade fabler - eller moderna moralismer i novellkostym.  

I denna bok möter vi i åtta noveller en rad karaktärer ur vår kära samtid: en könsbytande porrskådis, en pirrig myndighetsperson, en tvättäkta nihilist, en raffinerad sadist, en trollkarl, en fotbollsfantast, en hängiven sektmedlem och en undflyende berättare.

Denna novellsamling skulle kunna beskrivas som något så otidsenligt som en samling avskalade och tveeggade...

Läs mer: Sekten
Ansiktet i lönndörren

Detta är en roman om kärlekens villkor, om mysterier och förvecklingar, men också en skildring av en fängslande stad och ett hotell fullt av hemligheter.  

Magda är så blek att hon ofta misstas för albino. Hon har inte varit utanför Hotell Gellért i Budapest sedan hon kom dit som spädbarn, avlämnad anonymt i en pappkartong.

Plötsligt dyker hennes biologiska mor upp med sin groteska monsterhund och utslungar en förbannelse över Magda. I korselden mellan mor och dotter hamnar Egon von Rottenbiller som blivit ivägskickad...

Läs mer: Ansiktet i lönndörren
William

Detta är en stark berättelse som skildrar en jordnära och handfast vardag, samtidigt som den gläntar på dörrar till en annan och större verklighet.  

Människorna, naturen och tron. William växer upp med sin mor någonstans i norra Sveriges inland under första hälften av 1900-talet. Han lämnar hembygden och hans liv kommer att skilja sig från tidigare generationer norrlänningars, men William är för alltid präglad av sitt ursprung; av människorn, naturen och tron.

 

Läs mer: William
Hamza

Historien i Hamza och den underjordiska staden utspelar sig i ett sagolikt Arabien och kretsar kring den unge Hamza, Kalifens son. Allt tar sin början när Hamza får se sin familj bli bortrövad och sin stad utplånas av rövare.

Här finns orientalisk mystik, ruiner och skatter i öknen, fagra kvinnor som förvandlas till demoner - allt ackompanjerat av Mats Minnhagens fantastiska illustrationer.

Läs mer: Hamza
Till dig jag vänder åter...

I denna bok följer vi den intensiva kärlekshistorien mellan drottning Marie Antoinette och greve Axel von Fersen - från sin passionerade början till sitt oundvikliga slut i det skymmande 1700-talets Frankrike.  

I maktspelet som intrikat rullas upp runt de bägge älskande möter läsaren också figurer som den skandalöse markis de Sade, den efter män trånande Gustav III, den uppstudsige författaren till Figaros bröllop-trilogin, Beaumarchais, den hårdföre diktatorn Maximilien Robespierre och många fler, allt medan mullret från den franska revolutionen rycker allt närmare.

...

Läs mer: Till dig jag vänder åter...
Den störda utflykten

Detta är tioåriga Azadehs berättelse om en utflykt som våldsamt förändrar livet för hela hennes familj. Det blir en historia som bjuder på en rad älskvärda och halv- och helgalna människor och hundar och hästar och katter och änglar och djävlar…  

Den störda utflykten är skriven av samma författare som gav dig böckerna Zlata Ibrahimovics dagbok, Från Astrid till Lindgren och Dumma byxa ut och gå, när man nappar på en tå.

Läs mer: Den störda utflykten
Sveket

Romanen "Sveket" är inte en partsinlaga, vilket begärdes av samtiden. Den vidgar sig till ett samlat panorama över samma samtid, nu sedd i backspegeln, där vi kan avläsa dess temperatur och villkor inom svenskt anläggningsarbete.  

Om människan är fri, varför handlar hon då inte fritt?

I romanen Sveket, ursprungligen utgiven 1959, gjorde Kurt Salomonson något av det obehagligaste en svensk arbetarförfattare kunde göra; han anklagade den svenska arbetaren för undfallenhet och egen andlig slöhet, vilket förstås sved inom leden.

Läs mer: Sveket
Sammanflöden

Detta är en kriminalroman som har den globaliserade världen som spelplats. Med samma hemtama säkerhet rör sig Sjöstedts äventyr i såväl maktens korridorer i Bryssel som i Berlin, Mexiko, Turkmenistan, Somalia - och Västerbotten.  

”Plötsligt klack det till i David. Frågan från Klein, brevet från Meral, fanns det ett samband? Han skyndade sig ut ur möteslokalen och nästan rusade genom korridoren till hissarna och vidare till sitt kontor. När han slog upp dörren tittade Carina Örn, som nu var ensam på kontoret, upp mot honom. – Jag fick ett brev igår från Meral. Det kanske...

Läs mer: Sammanflöden
Sick-sack mellan pomeransträden

Detta är en oförutsägbar berättelse om begär, fåfänga, girighet och längtan efter kärlek.  

I Aten ligger Lia på sjukhus i en mystisk virussjukdom som liknar AIDS men beter sig tvärtom. Hon trakasseras av Sotiris som är en känslomässigt hämmad manlig sjuksköterska på avdelningen. Lias yngre bror Sid, en håglös ungkarl som delar lägenhet med en talande fågel, bestämmer sig för att lära sin systers plågoande en läxa. Samtidigt driver den tolvåriga Nina omkring i...

Läs mer: Sick-sack mellan pomeransträden
180 kr

Gående på vattnet

Pauline Stainer söker det bildrika ögonblicket före orden, hennes rika källmaterial frigör språket och framkallar en parallell värld, ett större siktdjup.  

I Pauline Stainer poesi finns en vetenskaplig empiriker som samtidigt lutar sig mot det metafysiska eller heliga.

Med "Gående på vattnet" introduceras Pauline Stainer på svenska. Via ett intrikat urval dikter från hennes tidigare sviter utmärks en nyromantisk och sökande lyriker med den ständiga viljan att fånga »den där rörande klarheten ovanför regnbågens...

Läs mer: Gående på vattnet
Tusen och fler nätter

Höjdpunkten i Stevensons konstnärliga gärning står att finna i denna novellsamling. Dessa texter, som ursprungligen publicerades i tidskrifter, är samtliga ypperliga bevis på Stevensons förmåga att blanda skräck och spänning.  

Robert Louis Stevenson är förmodligen mest känd för sina böcker Dr Jekyll och Mr Hyde, Kidnappad och Skattkammarön, men höjdpunkten i hans konstnärliga gärning står nog ändå att finna i novellsamlingen Tusen och fler nätter (New Arabian Nights, 1882). Dessa texter, som ursprungligen publicerades i tidskrifter, är samtliga ypperliga bevis på Stevensons förmåga
att...

Läs mer: Tusen och fler nätter
Kalla mig Theodora

Komplex och mångfacetterad bildar denna roman en exposé över Istanbuls historia. En nutid framträder som ur en dimma som fortlever genom glömska – och svek.  

Frågor om religionens överlevnad i det moderna, om det demokratiska styrelseskickets grunder, eller om islam som ett reellt hot och om kristendomens förfall, gör läsningen av denna roman till en ofta oroande upplevelse.

”Man skall inte överdriva skillnaderna mellan demokrati och diktatur. I båda fallen råder sekulariseringens tyranni”, låter författaren diktatorn...

Läs mer: Kalla mig Theodora
Märit / Upplysningen

Ing-Marie Erikssons uppmärksammade debut från 1965 utspelar sig i en jämtländsk by för ett drygt halvsekel sedan. Tillsammans med Märit upptäcker systrarna livets hemligheter. 

Ing-Marie Erikssons uppmärksammade debut från 1965 utspelar sig i en jämtländsk by för ett drygt halvsekel sedan. Tillsammans med Märit upptäcker systrarna livets hemligheter. Ömsom visar sig Märit som en vacker, moderlig människa, ömsom som manhaftig – och när hon slutligen väcks som sensuell människa och ger sig ut på jakt efter karlar blir hennes liv skrämmande och...

Läs mer: Märit / Upplysningen
200 kr

Desynkroniseringens amalgam

I denna roman kolliderar och sammanfogas 260 prosabyggstenar, passager öppnas, rum fogas till rum, en historia om motstridiga känslor och tvångsmässiga beteenden får kontur.  

Orden malda genom en kroppslig textkvarn i all sin våldsamhet och bräcklighet. Hur gör människorna och varför? Vilka blir konsekvenserna av dina handlingar?

Läs mer: Desynkroniseringens amalgam
Fördömt

Det är svenskt 1800-tal. Flickan Lea är uppenbarligen sinnessjuk och har varit det sedan hon var ett litet barn. Hon har sina upp- och nedgångar och sinnliga äventyr, men insjuknar allt djupare medan hennes familj inte kan göra annat än att se på.  

Det är svenskt 1800-tal. Flickan Lea är uppenbarligen sinnessjuk och har varit det sedan hon var ett litet barn. Hon har sina upp- och nedgångar och sinnliga äventyr, men insjuknar allt djupare medan hennes familj inte kan göra annat än att se på.

Sara Fogelberg Beyas romandebut är något så ovanligt i svensk samtida skönlitteratur som ett storslaget, tragiskt...

Läs mer: Fördömt
Peneplanet

En roman som visar på hur vardagens detaljer, dess trivialiteter, under lupp förstoras upp och får helt nya betydelser. Vad händer egentligen? Varifrån kommer vattnet i lägenheten, vem är den mystiske snyltgästen som hävdar att han är Mattias son?  

Mattias Lindgren är född i Örebro 1979, uppvuxen i Umeå och bor nu i Göteborg. Förutom att debutera med Peneplanet ägnar han sig åt sitt rockband Think-Box.

Själva handlingen i Peneplanet är enkel. En ung man spenderar all sin tid i sin lägenhet, mestadels med att betrakta sina grannar genom fönstren. Hans namn är Mattias Lindgren. Det är sålunda inte på...

Läs mer: Peneplanet
Undersökaren

En häxprocess drar igång i en småländsk by. Fem kvinnor anklagas, torteras, bekänner. Bålen görs i ordning. Men nu är det 1760. Två generationer har gått sedan de stora häxepidemierna...  

En häxprocess drar igång i en småländsk by. Fem kvinnor anklagas, torteras, bekänner. Bålen görs i ordning. Men nu är det 1760. Två generationer har gått sedan de stora häxepidemierna; tiden präglas av förnuft och upplysning, inte av vidskepelse och mörker. Nyheten om den småländska häxprocessen når Stockholm. Och myndigheterna skickar iväg en undersökare för att ta...

Läs mer: Undersökaren
En bok av kött och ord

Det här är en samling starkt kommunicerande texter om skrivande, levande, sexualitet och begärets paradoxala mekanismer.  

Det är poetik, självbiografi, essäistik, poesi och fiktion. Alla texter handlar om ett kompromisslöst skrivande jag.

Denna roman låter sig egentligen inte beskrivas, den ska upplevas, med huvudet och kroppen.

Ulrika Nielsen (f. 1974 i Nykarleby, Finland) är författare och kritiker bosatt i Stockholm. Hennes föregående bok "Mellan Linn Sand" (2006) blev en...

Läs mer: En bok av kött och ord
Va Bra Att Vi LEVER

Manisk, Psykotisk, Aspergiansk (el ev Maniskt, Psykotiskt, Aspergianskt)  

Va Bra Att Vi LEVER är Anders Karl Samuelssons magnefikt lyriska debut.

Jag är ett Gammalt Svin Jag satt med Långnäsan i
LångGroggen när
Nån typ
Skutta fram och sade: hon är faktiskt min flickvän Surt sade samuelsson: må så vara men hon har
putsat mina skor i tjugifem år

 

Läs mer: Va Bra Att Vi LEVER
Med jämna mellanrum tänker jag på Sonja

Med Sonja kommer kärleken, så självklar, så märklig.  

Men långa promenader, vin och ungdomlig kravlöshet i Frankrike är inte tillräckligt för att hålla förhållandet mellan två unga människor vid liv. Sprickor av gammal sorg och vemod gör sig påminda och allt börjar falla sönder.

Morgan Samuelsson är född 1978. Detta är hans debutroman.

Läs mer: Med jämna mellanrum tänker jag på Sonja
Spricktimmen

Detta är Gustav Sjöbergs debut och en strukturellt avancerad diktsvit fylld av lyrisk gestik.  

Läs mer: Spricktimmen
Kristus i berget

"Kristus i berget" är historien om profetian i Kristineberg – det lilla gruvsamhället i Lappland. Varför gjorde Gud sig besväret med att låta en bild av Jesus träda fram på bergväggen, djupt nere i gruvans mörker?

Vad ville den säga, denna silverskimrande gestalt, över två meter hög, framsprängd av ett skiftlag aningslösa gruvarbetare den 28 november 1946? Vad menades med denna händelse, liksom den senare, när en marmorplatta med samma mönster framträdde, precis som profetiorna gjort gällande?

I romanen Kristus i berget låter Britta Stenberg fiktion och verklighetsbaserade...

Läs mer: Kristus i berget
Vävarens sten

"Vävarens sten" är Robert Louis Stevensons sista roman. Många anser att detta romantiska romanfragment visar på en utveckling hos Stevenson mot högre kreativa höjder än någonsin tidigare.  

På grund av Archie Weirs romantiska känslighet stöts han bort av sin far - en rå och grym tingsdomare - och förälskar sig handlöst i den unga Christina, brorsdotter till hushållerskan på det avlägsna familjegodset ute på hedlandet.

"Vävarens sten" är Robert Louis Stevensons sista roman. Många anser att detta romantiska romanfragment visar på en utveckling hos...

Läs mer: Vävarens sten
Dracula

Arthur tog pålen och hammaren, och när han väl hade bestämt sig för att utföra handlingen syntes inte minsta darrning i hans händer...  

Bram Stokers Dracula är en av världslitteraturens stora klassiker. Den har länge varit slutsåld i svensk översättning och rentav svår att finna antikvariskt, men nu utger vi mästerverket i en helt ny översättning.

Läs mer: Dracula
Notting Hills Napoleon

År 1899 förklarar den brittiska regeringen kolonialt krig mot de två små Boerrepublikerna Transvaal och Oranjefristaten i Sydafrika. Storbritannien står splittrat. Är kriget rättfärdigt eller en vämjelse?  

Några år senare debuterar Chesterton som romanförfattare med denna politiska allegori. Chesterton tog ställning - han nöjde sig inte med att påstå att det brittiska imperiet inte hade någon rätt att förklara krig mot de sydafrikanska republikerna, utan hävdade dessutom att både Transvaal och Oranjefristaten hade full rätt att kämpa mot inkräktaren.

Samtidigt som...

Läs mer: Notting Hills Napoleon
Världen som den är

I denna tidiga kriminalroman får vi följa en ärlig människas outhärdliga förföljelse i sin strävan efter rättvisa. Romanen skrevs 1794 av den välkände anarkisten William Godwin för att avslöja det politiska förtrycket och de korrupta hierarkierna.  

När den unge Caleb Williams börjar jobba som sekreterare för godsägare Falkland börjar han snart misstänka att hans chef bär på en hemlighet. Han gräver djupare och upp täcker slutligen den fruktansvärda sanningen. Även om Caleb lojalt lovar att aldrig avslöja sin upptäckt, bestämmer sig godsägaren för att utkräva en våldsam hämnd.

I denna tidiga...

Läs mer: Världen som den är
Melåhner o smörgromskrasse

Lyxpoeten Stefan Hammarén var försatt i ett märkligt skaparrus när denna skrift skrevs...  

Lyxpoeten Stefan J. L. Hammarén var försatt i ett märkligt skaparrus när denna skrift skrevs, hade han ohjälpligt blivit blixtförälskad i en mycket skön kvinna som skrev till honom om sina yttre attribut öronen, hon kunde vifta med dem, och häpna det han började skriva till henne med proerotiska grsaksdikter som svar på hennes lika märkliga brev.

Under tillkomsten...

Läs mer: Melåhner o smörgromskrasse
150 kr

På burklös mark

Stefan Hammarén, författare till två soppböcker, en prosoman och en diktsvit om barn, återvänder här och avslutar sin sopptrilogi med en pietetsfull lagerhållning av de bibliska böckerna och avslutar med en stråfylld apokryfi.  

I denna bok är burken hårdare än bankvalvet. Det är burkens epicentra som gäller, runt om har idel konstruktörer av brottsdrama samlat sig, de mest fruktade är en symbolisk jätte, samt en poetisk dåligt vuxen dvärg, lika osympatiska bägge, båda som erkänt skickliga på att kunna undvara metallen och söka palimpsest. Innehållet spelade sedan ingen roll större, burkdonet,...

Läs mer: På burklös mark
160 kr

Santiago – Historien om Gerardo K

Detta är en intrikat historia om konst och politik och om två generationers olika sätt att nalkas den ofattbara katastrof som fortfarande kastar sin slagskugga över den sydamerikanska kontinenten.  

Gerardo Kappa kom till Sverige och Lund som flykting från Chile. Efter en lysande internationell konstnärskarriär har han dragit sig undan offentligheten, till sina förfäders Galicien. Där, i pilgrimstaden Santiago de Compostela, tar han emot den tjugo år yngre Ernst, som kommit för att välja ut verk till en retrospektiv utställning i Buenos Aires. Ernst, från Argentina och med...

Läs mer: Santiago – Historien om Gerardo K
Niels Klims underjordiska resa

Niels Klim upptäcker världar inuti vår egen planet – exotiska civilisationer och otroliga varelser som rör sig på undersidan av jordens tunna skal – och i jordens mitt, en liten planet som rör sig runt en liten, liten sol.

Med denna klassiska utopi från 1741 ger Ludvig Holberg sig in i tidens anda med en kritisk skildring av de utopiska idéerna. Vad krävs för ett välordnat land? Har dårarna och galningarna sin naturliga plats?

Genom Niels Klims fantastiska resa ned i underjorden blottläggs och skärskådas verkligheten. Hans resa är på så sätt inte en resa i fantasin, utan i...

Läs mer: Niels Klims underjordiska resa
Ögnare, läppjare

Detta är en svit dikter som kretsar kring det jordliga och kroppsliga. Rikard Larsson debuterade med romanen "In i labyrinten, dragga i kanalerna", år 2005.  

Läs mer: Ögnare, läppjare
Grön och grå

Med denna bok avslutas en trilogi vars huvudtema är betydelsen av vårt förhållande till den andre, våra med- och motmänniskor.  

Med denna bok avslutas en trilogi vars tidigare delar var I rörelse (2004) och Det enkla ska jag lära (2005). Den handlar om individens öde, om tillit, ensamhet och gemenskap.

Ett huvudtema är betydelsen av vårt förhållande till den andre, våra med- och motmänniskor. Det presenterades i del ett, belystes på nytt i tvåan och avslutas här.

I...

Läs mer: Grön och grå
Tårarnas fabrik

Hos Valzhyna Mort är avståndet mellan viskningen och vrålet inte stort. I varje sensuell rad vilar i själva verket detta vrål.  

Hos Valzhyna Mort är avståndet mellan viskningen och vrålet inte stort. I varje sensuell rad vilar i själva verket detta vrål: det som först kan se ut som en kärleksdikt kan i själva verket vara det existentiella avgrundsvrål som formuleras både som en längtan och ett äckel.

Valzhyna Mort är uppvuxen i Vitryssland, i en helt ryskspråkig familj, men trots att...

Läs mer: Tårarnas fabrik
140 kr

Mellan Linn Sand

Ulrika Nielsen framställer i sin nya roman en kvinna med en tvehövdad vilja till världen. Här får vi, med språklig konkretion och klarhet, möta en kvinna som håller livet i sin famn.  

Hon släpper det för att låta det andas, men fångar det strax igen, som då hon lägger sig ned och provligger en kista på begravningsbyrån, då blundar hon – och känner livet. Samtidigt försiktigt och makalöst trotsigt närmar hon sig något som nästan inte finns; kärleken eller smärtan eller sanningen om Linn Sand?

Läs mer: Mellan Linn Sand
Ääähr!!!

ÄÄÄHR!!! är sagan om den färgglada fågeln som utan framgång försöker finna vänner, tills han inser vikten av att först finna sin egen lycka utifrån sina egna förutsättningar.  

Detta är en varm och tankeväckande pjäs om utanförskap och empati, lämplig att använda i rollspel och diskussioner bland både barn och vuxna.

2006 års vinnare i klassen Young children av den världsomfattande dramatävlingen utlyst av The International Playwrights’ Forum, The International Theatre Institute och International Association of Theatre for Children and...

Läs mer: Ääähr!!!
Från Astrid till Lindgren

 

En dramatiserad och fiktionaliserad skildring av den sedermera världsberömda författarinnan Astrid Lindgrens liv under de år som mest bidragit till att forma hennes konstnärsskap.  

 

 

Här skildras Astrids utveckling till en stark och självständig kvinna, som blev sin egen lyckas smed. Hon finner sin plats på jorden och, vem vet, kanske väntar även litterära framgångar runt hörnet...

 

Läs mer: Från Astrid till Lindgren
150 kr

Det rena landet

En berättelse om våldtäkt. Den andra boken med Zlata Ibrahimovic.  

"Du undrar varför jag våldtog Zlata Ibrahimovic? För att tillfälle gavs. Du undrar varför jag våldtog Zlata Ibrahimovic? För att jag hade makt att göra det."

Oravskys och Malméns nya bok berättar historien om Zlata Ibrahimovic (se boken

Läs mer: Det rena landet
Udolphos mysterier, vol. 1

Udolphos mysterier är ett klassiskt verk inom den gotiska litteraturen, som influerade både Marquis de Sade och Edgar Allan Poe. Med en drömlik och hallucinatorisk blick fångar Radcliffe sina karaktärers psykologiska tillstånd.

"Ett av Emilys tidigaste glädjeämnen var att ströva i naturen; men det var inte de behagliga och solbelysta omgivningarna hon helst uppsökte, utan hon älskade mer att vandra i de vilda skogar som kantade bergen; och än mer i bergets väldiga klyftor och raviner, där ensamhetens tystnad och storhet ingav hennes hjärta en helig bävan och upplyfte hennes...

Läs mer: Udolphos mysterier, vol. 1
Udolphos mysterier, vol. 2

Udolphos mysterier är ett klassiskt verk inom den gotiska litteraturen, som influerade både Marquis de Sade och Edgar Allan Poe. Med en drömlik och hallucinatorisk blick fångar Radcliffe sina karaktärers psykologiska tillstånd.

"Ett av Emilys tidigaste glädjeämnen var att ströva i naturen; men det var inte de behagliga och solbelysta omgivningarna hon helst uppsökte, utan hon älskade mer att vandra i de vilda skogar som kantade bergen; och än mer i bergets väldiga klyftor och raviner, där ensamhetens tystnad och storhet ingav hennes hjärta en helig bävan och upplyfte hennes...

Läs mer: Udolphos mysterier, vol. 2
Lämna mig ifred!

Denna dystra kärlekshistoria är ett skrik som uppstått ur sårad lidelse, ensamhet och ett liv som sakta tynar bort.  

En tuberkulös, ung kvinna läser på tåget till ett sanatorium brev som hennes älskade skrivit. En skör lycka faller sönder; ångern över de aldrig yttrade orden.

Denna dystra kärlekshistoria är ett skrik som uppstått ur sårad lidelse, ensamhet och ett liv som sakta tynar bort. Marcelle Sauvageot dog 34 år gammal. Detta är hennes enda litterära kvarlåtenskap.

Läs mer: Lämna mig ifred!
140 kr

Ur en bruten mans anteckningar

I dessa anteckningar möter vi en destillerad personlighet av osedvanlig storslagenhet – i alltifrån livets glädjeämnen till livets stora sorg.  

Barbellion verkar i samma tanketradition som de stora cynikerna, stoikerna och livsskärskådarna; de som läst och beundrat Witold Gombrowicz, Émile Cioran och många andra som fostrats under första världskrigets fasor, måtte känna en läsning av Barbellion som att komma hem till en sällsynt leibhaftig farbror till hela nittonhundratalets tankegods.

Läs mer: Ur en bruten mans anteckningar
Teater Dekadens

Här möter vi den legendariske Bo Cavefors som dramatiker. I denna volym får vi tillgång till tre av Cavefors mest säregna dramer, vissa uppsatta under 2005 i Skåne. Med förord av Hans T Sternudd och efterord av Bo Cavefors.  

"Cavefors söker utforska möjligheten till transcendens genom smärta, piskrappen ger texten rytm. Som hos den amerikanske performanceartisten Ron Athey, förenas här smärtan med det heliga. Det heliga söks i smutsen. När Athey ur sin stjärt, hans Solar anus (som en hyllning till Bataille har han tatuerat en sol kring dess öppning) låter ett band av pärlor förlösas så...

Läs mer: Teater Dekadens
Den eviga dumheten

Gustave Flauberts sista roman är en egensinnig historia om två kontorsslavar, som ger sig i kast med att beskriva och undersöka mänsklighetens samlade kunskap.  

Gustave Flauberts sista roman är en egensinnig historia om två kontorsslavar, som ger sig i kast med att beskriva och undersöka mänsklighetens samlade kunskap. Utan att de själva förstår det, urartar alltsammans till en farsartad encyklopedi över borgerlighetens idiotier och de intellektuellas banaliteter.

Detta är en svidande vidräkning med artonhundratalets hela upp...

Läs mer: Den eviga dumheten
Det skriker i skogen

Utan tillrättaläggning och samtidigt med en livfull kärlek målar Grundström upp ett Norrland vi i stort sett lämnat, det otillgängliga och de egendomslösas Norrland.  

"Det är snötungt, ödsligt och enformigt." - Så beskriver sörlänningarna ofta Norrland i Grundströms noveller, och det är ett uttryck som även norrlänningarna själva i dessa texter kan skriva under på. Men det är inte en rakt igenom dyster bild som målas upp. Detta snötunga och ödsliga tänder en gnista i mången människa; möjligheterna och självrannsakningen som öppnar...

Läs mer: Det skriker i skogen
170 kr

Flykten under jorden

Detta är en samling pjäser som fokuserar på invandrares och flyktingars situation och liv både i och utanför Sverige.  

"Du frågar hur det är att vara död? Det är smärtsamt. Mycket smärtsamt. Och det är oåterkalleligt. Men man har förändrat världen! I bästa fall."

Flykten under jorden är en samling pjäser som fokuserar på invandrares och flyktingars situation och liv både i och utanför Sverige. Här möter vi åtskilliga människoöden och åtskillig...

Läs mer: Flykten under jorden
Stillbild: Ann

I en närmast religiös uppgörelse med sig själv söker Ann den nåd som framtvingas ur ett liv. Författaren skriver en prosa som närmar sig den prosaiska lyriken och fäster på ett förunderligt sätt en skakande livsupplevelse på pränt.

I denna bok lyfts fragment fram från ett familjealbum, där frånvaron speglar tillvarons alla vrår och där framhärdandet tränger fram som ett rop på livskraft.

Läs mer: Stillbild: Ann
Lingonens och jaktens tid

Denna samling noveller är hans litterära debut och något av en bugning åt denna landsända av jakt, lingon, älg och den sylt som kommer därur. 

Richard Force Callahan är bildkonstnär från USA och har bott i Norrland de senaste tre decennierna. Denna samling noveller är hans litterära debut och något av en bugning åt denna landsända av jakt, lingon, älg och den sylt som kommer därur.

I Callahans noveller möter vi det moderna Norrland, med både gammpojkar i inlandets hemman och vilt gestikulerande afrikaner...

Läs mer: Lingonens och jaktens tid
In i labyrinten, dragga i kanalerna

Rikard Larsson driver sin genre vidare där Stig Larsson och Magnus Dahlström lämnade den; vidare in i den ensammes dunkla rum, där orden ekar mellan kakelväggarna.  

Samtidigt som läsaren trängs djupare och djupare ned i en ensam människas krackelerade sinne, så utvecklar författaren sin berättelse till en klassisk idéroman, där han strängt gör upp med samhällets inpyrda atmosfär av medveten lögn och förljugenhet. Detta är Rikard Larssons skönlitterära debut.

"Jag sitter här i min...

Läs mer: In i labyrinten, dragga i kanalerna
Det enkla ska jag lära

Gunnar Lundin skriver om sökandet efter individen och allt som utgör den; kärleken till en annan, naturens skiftningar, drömmarna. Författarens tempo skänker insiktsfullt lugn och en stoisk vila.  

Denna bok är slutsåld. 

Läs mer: Det enkla ska jag lära
Samlade noveller, vol 3

EDGAR ALLAN POE - skräckromantikens urgestalt, en av artonhundratalets mest genomträngande och förbluffande författare. Detta är volym 3 av de samlade novellerna.

Detta är den tredje av tre volymer med Poes samlade noveller, i kompletta nyöversättningar av Erik Carlquist. Första volymen innehåller de mest kända och omtalade novellerna, medan volym två och tre innehåller de sällan eller aldrig översatta och obskyrt experimentella novellerna.

Läs mer: Samlade noveller, vol 3
170 kr

Den sista människan

En av Storbritanniens största författare genom tiderna, Mary Shelley, skrev denna gotiska klassiker 1826. Medan Frankenstein är hennes mest kända roman, brukar denna anses vara hennes mest genomarbetade och bästa roman.  

"Men döden kommer inte när den olycklige önskar sig den. Jag hade nyligen återhämtat mig från en dödlig sjukdom, och mitt blod hade aldrig flutit i en så jämn ström, livet hade aldrig fyllt mina lemmar så som nu. Jag kände att min död måste vara frivillig, samtidigt som jag tänkte att inget vore mer naturligt än att dö av hunger i denna...

Läs mer: Den sista människan
200 kr

Orkanrester

bernt erikson, fragmenterare och desorganisatör, debuterade på fyrtiotalet och har sedan dess väckt förundran och respekt inför den kroniska medvetanderesa han genomfört; sexton opus utspridda under ett drygt halvsekel.  

bernt erikson, fragmenterare och desorganisatör, debuterade på fyrtiotalet och har sedan dess väckt förundran och respekt inför den kroniska medvetanderesa han genomfört; sexton opus utspridda under ett drygt halvsekel.

I denna bok samlar han sitt författarskap och vänder sig försiktigt om; vad har han uträttat, vad har den orkaniska vindstormen lämnat efter sig?

Läs mer: Orkanrester
Kappan

Kappan

Nikolaj Vasiljevitsch Gogol (1809-1852) var en av det gamla Rysslands främste och märkligaste författare. Denna kortroman är hans mest kända och spridda verk.  

Nikolaj Vasiljevitsch Gogol (1809-1852) var en av det gamla Rysslands främste och märkligaste författare. Denna korta text är hans mest kända och spridda verk. Här möter läsaren en av de för sig självt mumlande och halvhögt gestikulerande människorna i Sankt Petersburg, återgiven i en kallt kuslig rytm, en människa vars enda älskling i världen är den åtråvärda kappan och vars enda vilja...

Läs mer: Kappan
Fluga diversé

En av förlagets mest omtalade författare har genom de senaste åren varit Stefan Hammarén, och kritikerkåren har antingen höjt honom till oberäkneliga skyar eller fullkomligen erkänt sin oförmåga till förståelse.  

Ingen lämnas oberörd där textingenjör Hammarén drar fram. Förlaget har hittills publicerat två soppromaner, en diktsvit och en insektskonvulsion. Detta är böcker för de som tröttnat på den sedvanligt trådiga skrivkonsten och söker utforska ordens och språkets i sig självt inneboende mystik.

Att se en äkta loppcisrkus hör till de exklusiwa rent sällsynta...

Läs mer: Fluga diversé
Arktica

Susanne Holmgrens lyriska kortprosa klyver kylan och banar väg in i Nordnorges och Svalbards mest ogästvänliga marker, bland isbjörnar, sälar, is och moräner.  

Susanne Holmgren har tidigare vunnit den svenska klassen av Féile Filíochta International Poetry Competition, med ett bidrag ur denna bok.

När hon nu debuterar i bokform möter vi ett nyanserat vetenskapligt och sensibelt lyriskt skildrande av den arktiska världen, av ett sällan skådat slag.

Läs mer: Arktica
I rörelse

“I rörelse” är en gestaltning av ett säreget sällskapsliv med den västerländska idétraditionen. Gunnar Lundin samtalar med gamla, döda vänner, såsom Spinoza, Emerson och Mäster Eckehart; han når Böhme, Swedenborg och Hermelin.  

Det finns en punkt där den existentiella jämlikheten strålar klar - vi genomsköljs och reduceras: kvar finns vårt jag tillsammans med ett oändligt antal andra jag, och som ett kvardröjande: nebulösa ringar av värme eller kyla kring dem vi känner och dem vi ska komma att möta. Stigen öppnar sig, detta förblir. Källan porlar, också i stunder av lomhördhet och smärta.

...

Läs mer: I rörelse
Horla

I denna kongeniala och poetiskt givna översättning, utförd till galgens gräns av författaren Stefan Hammarén, möter vi en Maupassant som han borde mötas i vår tid; förfärande nära inpå, som om Horla flåsar oss i nacken. 

Guy de Maupassant var skamlöshetens grova ådra i en konsekvent genomförd bildning. I Horla företräds denna bildning av en namnlös skräck som utsträcks mot karaffer och öppna människosinnen.

I denna kongeniala och poetiskt givna översättning, utförd till galgens gräns av författaren Stefan Hammarén, möter vi en Maupassant som han borde mötas i vår tid;...

Läs mer: Horla
Zlata Ibrahimovics dagbok

Detta är skildringen av en flyktingfamiljs första möte med det svenska samhället, en skildring om uppbrott och flykt och ett sökande efter kärlek och trygghet.  

Oravskys och Malméns roman är en engagerande och lättillgänglig berättelse om utanförskap och empati, samtidigt som den är en kritisk uppgörelse med den svenska flyktingpolitiken.

Läs mer: Zlata Ibrahimovics dagbok
Gräset vajar på menedargraven

Detta är en katalog över en liten tiggareflickas reinkarnationer; allt vad hon varit och hon har varit allt. Texten är en skör skildring av verklighet och utsatthet, tröstrik men tragisk.  

bernt erikson debuterade på fyrtiotalet och har sedan dess väckt förundran och respekt inför den kroniska medvetanderesa han genomfört; sexton opus utspridda under ett drygt halvsekel.

Denna bok är hans andra opus, en ynglingaskrift, ursprungligen tryckt 1944. Med detta verk påbörjade erikson sin decentralisation av jaget och intog sin plats som suspekt medlem av den...

Läs mer: Gräset vajar på menedargraven
konservöppnare bok

Efter en kritikerrosad debut kommer nu Stefan Hammarén med sin andra del i en planerad sopptrilogi: -- konservöppnare bok. I en sträng återlösning dyker de nu välkända bärstjälkarna & den skamliga galgens skratt ned i en nyss sågad vak -- dras du med?  

Hammaréns nya bok är en finurligt ömsint roman kring livets och ungdomens och den moderna människans svåra tema.

Detta är en galghumoristisk historia om tre flickor och två unga män, som tillsammans firar sommar, men de måste av någon anledning ingå en helig pakt på ett res nullius, där de tagit sig in och gömt sig bland höga växter. Inte desto mindre är de fullt...

Läs mer: konservöppnare bok
På solfläckens barnhem

I Stefan Hammaréns lyriska debut skiner mörkret bland solens strålar, humorn bland vansinnet, tårarna bland skrattet.  

Vad är det som utspelar sig på solfläckens barnhem?

Är det ensamhetens tragik, mörkrets stilla fruktan? Eller är det en mänsklig seger, barfotabarns ystra lek bland höstlöv?

I Stefan Hammaréns lyriska debut skiner mörkret bland solens strålar, humorn bland vansinnet, tårarna bland skrattet.

Läs mer: På solfläckens barnhem
Järnets gåta

Gustav Hedenvind Erikssons storslagna skildring från början av tjugotalet står än idag för en frisk och förnämlig skänk från djupa skogar och ödemarker.  

Här möter vi Dag, som tröttnar på flintknackandet, slänger flintyxan i Stjärnviken och ger sig ut på ett ensamt och märkligt strövtåg i markerna, där han finner järnet och dess underbara benägenhet att forma sig efter människans innersta önskan.

Läs mer: Järnets gåta
Människolivsavtryck

En i alla meningar glänsande text, mycket välartikulerad och väldispositionerad. Detta är en diktsvit som skänker en stimulerande litterär upplevelse vis dian om den ordinära, en bekännelseskrift som vrider Homo Sapiens ur sin linda.  

Könsjakten pågår överallt, även genom Dina ALLA artärer jagar

Begärets röda blodkroppar barbar-brutalt de vita medan MÅNGA av Dig

skydds-låser in sina själsrikedomar i sina många små gråceller.

O Friheten i frivilligfängelset!

 

Läs mer: Människolivsavtryck
Med en burk soppa

När den semantiska och grammatiska disciplinen bryts, då rämnar hushållningen, kittet pulveriseras och blir ingenting annat än grus på golvet, damm utefter de plana ytorna.

I denna text lämnas läsaren där läsaren hör hemma, på sin egen förstukvist, att själv skapa kontext, att själv korka ur flaskan, sprätta kuvertet, öppna en äldre burk soppa, möta hemmets frid och vansinne, för att så finna.

Läs mer: Med en burk soppa

Bli h:strömare

- få 50 % rabatt

på alla våra böcker.

Mer information, klicka här...

De senaste böckerna inom aktuell kategori

Välkommen som
prenumerant på

Subaltern

- tidskriften för
subkulturella strömningar.

Klicka här för mer information

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Enhetsfrakt

Vi tillämpar enhetsfrakt - beställ så många böcker du vill och betala endast 35 kr i frakt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna
per telefon eller epost:

 

Antikvariatet & Bokhandeln
finndinbok.se

Johan Hammarström
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 1

 

Tryckeriet
Johan Hammarström
Anette Hellberg (tjl)
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 2

 

Administration
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokförlaget
Försäljning | Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Redaktör | Adam Persson*
Tfn. 090 - 343 19 93
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Apropå manuskript till förlaget, se nedan.*

 

Tidningen Kulturen

Se kontaktuppgifter på www.tidningenkulturen.se

 

Oberoende bokinformation
vårensböcker.se

höstensböcker.se

Mer information på www.obi.se
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* Just nu har vi manusstopp. Vi accepterar dock förhandsfinansierade manus till vår serie Akademi. Skicka aldrig fysiska manuskript. Vi returnerar inte manuskript, om det inte överenskommits i förväg.